Polityka prywatności


1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Cross Poland Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania Klientów o nowościach i promocjach w sklepie internetowym Cross Poland Sp. z o.o., jeśli wyrazi na to zgodę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.


2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.


3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego Cross Poland Sp. z o.o..


4. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.