Dotacja na kapitał obrotowy dla Cross Poland Sp. z o.o., w ramach działania Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Okres realizacji projektu 01/08/2020

Okres realizacji projektu 31/10/2020

ZESTAWIENIE FINANSOWE OGÓŁEM

Całkowite wydatki na realizację projektu

Wydatki ogółem 354 978.12 PLN

Wydatki kwalifikowalne 354 978.12 PLN

Wkład UE 354 978.12 PLN

Wnioskowane dofinansowanie 354 978.12 PLN

% dofinansowania 100.00%